Tolketjenester

Er du usikker på hvilken type tolking du trenger? Nedenfor kan du lese mer om de forskjellige tolketjenestene våre. Bruk knappen nedenfor til å bestille en tolk.

Konferenstolkning

Konferansetolking

Ved simultantolking på konferanse gjøres tolkingen samtidig som foreleseren snakker, med noen sekunders forsinkelse.

Videotolking

Videotolking

Når man tolker via video, er brukeren og klienten i samme rom, men tolken deltar via video. 

Kontakttolk

Tolking på stedet

Den tradisjonelle formen for tolking der tolken er med på stedet, kalles også kontakttolking. 

Telefontolking

Telefontolking

Ved telefontolking er brukeren og klienten i samme rom, men tolken deltar på telefon. 

Tolking fra skrift til tale

Avista-tolking

Tolking fra skrift til tale er når tolken leser opp et dokument i forbindelse med en tolking.