Telefontolking

Ved telefontolking befinner oftest tolkebrukeren og klienten seg i samme rom, mens tolken deltar på telefon. Telefontolking er kostnadseffektivt og det mest miljøvennlige alternativet. Dette er også et godt alternativ når en tolk med spesialkompetanse ikke finnes akkurat der du er.

Hva er fordelene med telefontolking?

Det er mange fordeler med telefontolking.

 • Du slipper reisekostnader, og tolkens arbeidstid utnyttes mer effektivt.
 • Du reduserer den negative miljøpåvirkningen som tolkens reise gir.
 • Du får dessuten tilgang til et større utvalg av tolker. Dette gjelder ikke minst ved akutt behov for tolking, der det kan være utfordrende å finne tolk med riktig språkkombinasjon i tide, og ved behov for tolking på mindre vanlige språk.
 • Risikoen for interessekonflikter og følelsesmessig påvirkning reduseres.

Når er det best å bruke telefontolk?

Vi anbefaler at du benytter telefontolk i følgende tilfeller:

 • Når du trenger en tolk på kort varsel
 • Når du trenger en tolk med spesialkompetanse
 • Når du trenger tolking på et mindre utbredt tolkespråk.

Hva bør jeg tenke på når jeg bruker en telefontolk?

Plasser dere som i en triangel i forhold til hverandre. Telefonen skal være plassert i spissen av triangelen, og du og den du snakker med skal sitte midt imot hverandre for å kunne ha øyekontakt under samtalen. 

Hva er avista-tolking?

Avista-tolkning er når tolken også direkteoversetter et dokument muntlig i forbindelse med en tolking. Denne tjenesten bestiller du når du bestiller tolkesamtalen.

Fordelene med å bruke vår kundeportal

Hvis du bruker kundeportalen, kan du:

 • Bestille tolketjenester døgnet rundt uten noen risiko for telefonkø
 • Håndtere tolking direkte via nettet
 • Endre og avbestille allerede utførte bestillinger
 • Hente informasjon om oppdragene dine
 • Kommunisere med Semantix tolkeformidling.

Med vår kundeportal blir det enklere, raskere og sikrere å bestille tolketjenester.

Jeg ønsker å bestille en telefontolk, men har ingen innlogging. Hvordan går jeg frem?

Fyll ut skjemaet under så sender vi deg innloggingsopplysninger.