Forretningstolk

Forretningstolk brukes ved forretningsmøter. Vi tolker først og fremst mellom norsk eller engelsk og andre språk i Norge eller i utlandet.

 

Forretningstolk brukes ved for eksempel

  • forretningsbesøk og forretningsmøter
  • forhandlinger
  • studiebesøk
  • middager
  • messer
  • kurs

Den vanligste tolkemetoden er dialogtolking, når tolken tolker noen setninger om gangen. Iblant brukes også hvisketolking, der tolken hvisker samtidig som taleren taler, med eller uten bærbart utstyr.