Forretningstolk

Forretningstolk brukes ved forretningsmøter. Vi tolker først og fremst mellom norsk eller engelsk og andre språk i Norge eller i utlandet.

Forretningstolk brukes ved for eksempel

  •     forretningsbesøk og forretningsmøter
  •     forhandlinger
  •     studiebesøk
  •     middager
  •     messer
  •     kurs

Den vanligste tolkemetoden er dialogtolking, når tolken tolker noen setninger om gangen. Iblant brukes også hvisketolking, der tolken hvisker samtidig som taleren taler, med eller uten bærbart utstyr.