Bestill tolk hos Semantix

Hos oss kan du bestille tolk døgnet rundt. Vi har tolk for konferanser og forretningsmøter samt fremmøtetolking, telefontolking, videotolking og tolking via PC. Siden vi har Europas største tolkeformidlingstjeneste, har vi stor tilgang på tolker med spesialisering. Bestill online eller ring 02510.

Bestill pålogging

Ønsker du å logge på og håndtere alle bestillingene dine i den sikre kundeportalen vår, men du mangler pålogging? Bestill her.

Hvilken tolkemetode passer deg best?

Fremmøtetolking

Når du trenger tolken på stedet, er fremmøtetolk det beste alternativet.  Fremmøtetolking er den mest tradisjonelle formen for tolking.

Telefontolking

Ved telefontolking befinner tolkebrukeren og klienten seg i samme rom, mens tolken deltar på telefon.

Videotolking

Tolking via video er likt telefontolking med tolkebrukeren og klienten i samme rom, men tolken er med på video i stedet for telefon.

Tolking på konferanser (simultantolking)

Ved simultantolking på konferanser utføres tolkingen samtidig med at foreleseren snakker, med 3–5 sekunders forsinkelse.

Tolking på forretningsmøter

Tolken blir med deg på møtet og tolker under f.eks. en forhandling. Tolken tolker et par setninger av gangen.

Avista-tolking

Avista-tolking er når tolken leser opp et dokument i forbindelse med en tolking. Denne tjenesten bestiller du når du bestiller tolkesamtalen.

Top 5 Global Interpreting Leader

Semantix er rangert som en av Top 5 Global Interpreting Leaders i 2019 Nimdzi Interpreting Index. Nimdzi er et internasjonalt markedsundersøkelsesbyrå med fokus på språkbransjen. Nimdzi Interpreting Index består blant annet av en rangering av de største aktørene i bransjen. Den inneholder også informasjon om størrelsen på tolkemarkedet og om hva som foregår i bransjen.