Hva er terminologi?

Terminologi er ord som er typiske for et område, en bransje eller en bedrift. Det kan for eksempel være måten dere benevner produkter eller tjenester på i bedriften, eller uttrykk eller sjargong som brukes i bransjen eller innen fagområdet. Dette utgjør bedriftens, fagområdets eller bransjens terminologi.

Kjenner oversetteren til bransjens eller fagområdets terminologi?

Våre oversettere er eksperter på termene som gjelder generelt innen deres respektive fagområder. Men det er vanskelig for oversetteren å kjenne til hvordan akkurat din bedrift pleier å benevne produkter eller tjenester. Den kunnskapen bygges opp suksessivt med hvert oppdrag og i kommunikasjonen vi har med deg.

I bransjen eller fagområdet som bedriften opererer i, finnes det kanskje flere måter å uttrykke ting på. Eller så har bedriftsledelsen bestemt at noe skal sies på en bestemt måte. Dette er uvurderlig informasjon for oversetteren og en forutsetning for at du skal få den terminologien som du forventer i de oversatte tekstene. Terminologihåndtering er en viktig grunnsten i oversetting og er ganske enkelt en forutsetning for at tekstene skal bli konsekvente.

Hvordan lager man bedriftens terminologi?

Alle bedriftens produktbenevnelser, bransjeuttrykk og eventuelle spesifikke titler samles i en Excel-fil. Tenk på at termlisten aldri blir ferdig, den er et levende dokument som løpende bygges på i takt med at bedriften utvikles, og at nye produkter eller tjenester utvikles osv.

Hvordan arbeider Semantix med terminologi?

Hvis du har en termliste, sender du den til oss for oversetting til språkene i bedriftens kommunikasjon. Vi lagrer termlisten din som en database hos oss og kobler den sammen med våre oversettingsverktøy. Via verktøyene får oversetteren tilgang til terminologien og oversettelsen blir tilpasset bedriftens eget språk.

Håndterer alle Semantix’ kunder terminologi?

Nei, alle kundene våre jobber ikke aktivt med terminologi. Men vi merker at de som gjør det, også er våre mest fornøyde kunder. De arbeider kontinuerlig med å påvirke oversettingsresultatet ut fra bedriftens egne forutsetninger, og de får til gjengjeld konsekvente oversettelser som stemmer overens med bedriftens eget språkbruk. Den tiden du bruker på å samle bedriftens terminologi, betaler seg mangedobbelt. Det lover vi.

Hvordan kommer jeg i kontakt med Semantix?

Bruk knappen nedenfor og fyll ut opplysningene dine, så kontakter vi deg.