Oversetting av anbud til andre land

Mange i bedriften er innblandet når det er anbudsgivning på gang. Det er kort sagt mye å tenke på når bedriften skal levere et anbud.

Til slutt er det anbudstakeren i landet der anbudet skal sendes til, som skal lese anbudet ditt. Da har bedriften din en fordel hvis du har oversatt anbudet til det språket som snakkes der, og ikke bare til engelsk. 

Du kan også lese om EUs prinsipper for offentlige anbud.