Hvilke oversettingsverktøy bruker en oversetter?

I de fleste prosjektene våre bruker alle oversettere et oversettingsverktøy. Vi arbeider først og fremst med SDL-produkter (WorldServer, Trados Studio og Passolo) og Memsource, men på forespørsel kan vi også bruke andre verktøy, f.eks. Across og Catalyst.

Oversettingsminner

Hver enkelt setning som alle oversettere produserer, lagres sammen med kildetekstsetningen i en database som kalles et oversettingsminne. Ved hjelp av vår oversettingstjeneste samkjører den alle nye setninger mot de tidligere lagrede oversettelsene, slik at språket i teksten blir konsekvent.

Oversettingsminnene er kundespesifikke og håndteres på samme måte som alt annet konfidensielt materiale.

Termdatabaser

Vi bruker termdatabaser for å kvalitetssikre oversettelsene ytterligere. Ved hjelp av termdatabaser blir det lettere å få konsekvente oversettelser, det blir færre spørsmål fra oversetterne og vi kan oversette teksten både raskere og med høyere kvalitet.

memsource logo