Verdier

Verdiene våre veileder oss i hvordan vi oppfører oss mot hverandre og mot kunder og samarbeidspartnere.

Engasjert

  1. Vi gjør det til vår sak.
  2. Vi tar ansvar og bidrar.
  3. Vi ligger et steg foran.

Kundeorientert

  1. Vi sørger for at kunden er vår første prioritet.
  2. Vi overgår kundens forventninger.
  3. Vi gjør alltid det lille ekstra.

Profesjonell

  1. Vi leverer det vi lover.
  2. Vi holder høy etisk standard.
  3. Vi gjennomfører alltid det vi har påbegynt.