Våre arbeidsmetoder

Semantix arbeider prosessbasert med et kvalitetssertifisert system for kvalitetsstyring. Vi arbeider aktivt med informasjonssikkerhet og smarte tekniske løsninger.

Prosessorientert

Våre prosessorienterte arbeidsmetoder gir oss full oversikt over alle oppgavene som er involvert i gjennomføringen av en tjeneste, hvem som har ansvaret for dem samt hvilken informasjon og hvilke ressurser vi trenger. Dermed er vi sikre på at vi oppfyller kravene som kundene våre stiller til produktene og tjenestene våre.

Vi arbeider forebyggende ved å kontrollere og følge opp prosessene våre og forbedrer virksomheten og tjenestene våre kontinuerlig.

Informasjonssikkerhet

Vi håndterer daglig konfidensiell informasjon som inneholder alt fra informasjon om en enkeltpersons privatliv, til informasjon om nye produkter eller tjenester som ennå ikke er lansert på markedet. Det er naturligvis svært uheldig hvis denne typen informasjon havner i feil hender. Det er vi bevisste på, og derfor arbeider vi aktivt med sikkerhet og konfidensialitet.