Semantix Trust Center

Som ledende leverandør av språktjenester, og siden vi i stor grad arbeider i et skybasert miljø, er det svært viktig for oss å ivareta kundenes data. Det er viktig for oss å bygge og beholde kundenes tillit, og derfor har vi opprettet et Trust Center. Målet med Trust Center er å gi deg informasjon Semantix’ systemer innenfor de fem områdene som kundene mener er viktigst: kvalitet, sikkerhet, personvern, etterlevelse og åpenhet.

Kvalitetsstyringssystem

ISO 9001

Semantix har implementert et kvalitetsstyringssystem (QMS), som er sertifisert i samsvar med ISO 9001:2015.

Kvalitetsstyring gjøres på strategisk nivå for å sikre kontinuerlig fokus, for å arbeide med kontinuerlige forbedringer og for å sette fokus på hvor viktig kvalitet er – gjennom hele organisasjonen.

QMS vedlikeholdes og oppdateres av Semantix’ programledelse for å sikre at systemet integreres på en effektiv måte i selskapet, og at det oppfyller relevante internasjonale standarder og mønsterpraksis.

Formålet med vårt QMS er å opprettholde kundetilfredsheten ved å sikre konsekvent høy kvalitet i tjenestene vi leverer, slik at ed ikke bare oppfyller Semantix’ strenge krav til kvalitet, lover og regler, men også kundenes.

Informasjonssikkerhet

ISO 27001

Sikkerheten er alltid i fokus – uansett hva vi gjør. IT-infrastrukturen som utgjør kjernen vår, er basert på informasjonssikkerhetsstandarden ISO 27001, og vi arbeider nå med å oppnå fullstendig sertifisering.

Språkbransjen endres raskt, og smidig utvikling er helt avgjørende for å kunne tilby nye tjenester. Vi har kombinert stabile, grunnleggende prosesser med smidig utvikling for å oppfylle behovet for rask utvikling.

Siden utviklingen er rask, og nye teknologier utvikles raskere enn noensinne, er informasjonssikkerhet helt avgjørende. Å oppfylle kundenes krav, og å ivareta personopplysninger og bedriftsinformasjon, har blitt vår viktigste prioritet når vi behandler data. Vi har alltid hatt fokus på å tilby sikre løsninger for kundene våre. Vi har et høyt grunnleggende sikkerhetsnivå, og sammen med kundene våre har vi utviklet nøkkelferdige løsninger for situasjoner hvor det trengs høyere sikkerhetsnivå.

Personvern

Personvern er en sentral faktor i arbeidet med å få og opprettholde tillit. Vi tar kundenes rett til personvern på alvor, og derfor har vi:

 • Et skjema for den registrertes rettigheter på nettstedet vårt, hvor den registrerte kan benytte seg av sine rettigheter i samsvar med EUs personvernforordning.
 • Våre interne retningslinjer for personvern for medarbeidere sikrer at medarbeiderne vet hvordan vi kan behandle personopplysninger i organisasjonen.
 • Våre retningslinjer for informasjonssikkerhet og retningslinjer for leverandører skal sikre at leverandørene våre behandler personopplysninger som de får tilgang til, på en sikker måte.
 • Sørget for at alle medarbeidere og alle språkleverandører som behandler personopplysninger på vegne av Semantix, har signert fortrolighetsavtaler.

Etterlevelse

For å bygge tillit må man sørge for å oppfylle kravene til godkjent praksis, lovpålagte krav, og krav som følger av regler og forskrifter. Dette arbeidet må gjøres kontinuerlig. Nedenfor finner du noe av det vi har arbeidet med nylig. 

 • Vi har signert databehandleravtaler (og i mange tilfeller også modellklausuler) med alle leverandører som behandler personopplysninger på vegne av Semantix. På den måten sikrer vi at alle kravene i EUs personvernforordning også gjelder for underleverandørene våre.
 • Vi har oppdatert de interne rutinene våre for å sikre at de er i tråd med personvernforordningen. Dette inkluderer rutiner for:
  • Hvordan vi skal lage en konsekvensanalyse for personvern (DPIA)
  • Hvordan vi skal varsle tilsynsmyndigheten ved brudd.
 • Alle medarbeidere har fått opplæring i personvernforordningen, slik at vi sikrer at alle medarbeidere kjenner til de gjeldende kravene. 

Åpenhet

Vi mener at etterlevelse handler om mye mer enn juridiske avtaler, og derfor arbeider vi aktivt med åpenhet. Hos Semantix betyr åpenhet at vi gjør vårt beste for å tilgjengeliggjøre så mye informasjon som mulig om hvordan vi behandler data som er nødvendige for samarbeid og beslutningstaking for alle våre kunder, leverandører og partnere. Fordi vi ønsker å vise hvordan vi ivaretar dataene på en åpen måte, har vi offentliggjort personvernforordningen vår, vår retningslinjer for bruk av informasjonskapsler og våre generelle vilkår for oversettelsestjenester.