Sikkerhet og konfidensialitet

I dag finnes det mange slags sikkerhetstrusler. Dette stiller høye krav til teknologien, men også til alle som deltar i arbeidsprosessene våre.

Høy teknisk sikkerhet

For å sikre informasjonen og tilgjengeligheten til tjenestene våre er vi opptatt av å overvåke og verne våre kritiske systemer mot avbrudd i strømforsyningen.

Kryptert filoverføring

Filoverføring skjer via våre sikre kundesider. Du leverer filer til oss direkte via kundesidene dine hos oss, og oversetterne leverer oversettelsene via leverandørsidene sine. Datakommunikasjonen skjer via en SSL-kryptert forbindelse.

Vi følger nøye med på utviklingen innenfor datasikkerhet for å kunne beskytte all informasjon som lagres hos oss.

Personlige konfidensialitetsavtaler

Noe av det viktigste innenfor informasjonssikkerhet er hvordan informasjonen håndteres av de personene som kommer i kontakt med den.

Vi informerer regelmessig våre medarbeidere og underleverandører om hvor viktig det er å behandle kundeinformasjon på en sikker måte. Samtidig videreutvikler vi sikkerhetsrutinene våre fortløpende. Alle som jobber i Semantix-nettverket, har forpliktet seg til å følge vilkårene og reglene i en personlig konfidensialitetsavtale.