Oversettere uten grenser

Oversettere uten grenser

Semantix er platinasponsor i Oversettere uten grenser (Translators Without Borders). Gjennom vårt medlemskap bidrar vi økonomisk til organisasjonens virksomhet. Dette går hånd i hånd med det arbeidet vi gjør hver dag – nemlig å hjelpe mennesker å forstå hverandre gjennom oversetting. Derfor ønsker vi å støtte TWBs arbeid for å forbedre menneskers liv gjennom oversetting!

En av grunnene til at Semantix valgte å støtte Oversettere uten grenser (TWB) er måten de samarbeider med andre hjelpeorganisasjoner på. Deres kjernevirksomhet går også hånd i hånd med vår. Ved å spesialisere seg på det de kan best – nemlig oversetting – bidrar TWB med meningsfull og sårt tiltrengt støtte. Det innebærer at et stort antall ideelle hjelpeorganisasjoner kan fokusere på sin kjernevirksomhet – å hjelpe utsatte mennesker – og dermed gjøre en større forskjell.

Et eksempel der TWB har gjort forskjell er samarbeidet med Verdens helseorganisasjon under Ebola-epidemien. Her oversatte man blant annet ulike helsebudskap til 30 språk med mål om å avsløre falske rykter om Ebola som var i omløp og hindret hjelpeorganisasjonenes arbeid.

Under den pågående flyktningkrisen i Europa har TWB samarbeidet med FNs flyktningorgan UNHCR, Internews, IFRC, MercyCorps, DRC, Oxfam og Redd barna m.fl. ved å levere oversettelser døgnet rundt på språk som arabisk, kurdisk, urdu, dari, pashto og tigrinja.

I sitt arbeid fokuserer TWB på områder som krisehåndtering, utvikling, oversetterutdanning og lobbyvirksomhet.

Oversettere uten grenser er en unik organisasjon som

  • leverer oversettelser til ideelle organisasjoner innen områder som krisehåndtering, helsebehandling og utdanning,
  • bygger opp kapasitet innen sitt område ved å utdanne nye oversettere i såkalte mangelspråk,
  • øker bevisstheten om hvorfor språk er en så viktig faktor i det humanitære arbeidet.

 

For mer informasjon

Angelika Kjelldorff, HR-sjef
Tlf.: 08 506 225 31, e-post:angelika.kjelldorff@semantix.se

Anders Uddfors, adm.dir. og konsernsjef
Tlf.: 08-506 225 55, e-post:anders.uddfors@semantix.se