Samfunnsansvar

Semantix' policy for ansvarsfull forretningsdrift er utviklet i samsvar med vår visjon, vår forretningsidé og våre verdier.

For å sikre en langsiktig suksess og oppnå visjonen vår har vi valgt å fokusere på følgende områder:

Leverandører

Leverandørene våre er en viktig del av virksomheten vår. Vi skaper muligheter for mange leverandører som ellers ville hatt vanskelig for å komme seg inn på arbeidsmarkedet. I samarbeidet med oss får de en fleksibel arbeidsplass.

Medarbeidere 

Vi ønsker å være en ansvarsfull arbeidsgiver. For oss betyr det å skape en arbeidsplass som fremmer mangfold og behandler alle ansatte likt, samt å oppmuntre til utvikling og til at de ansatte deltar.

Samfunn

Gjennom virksomheten vår skal vi påvirke og støtte sosial integrasjon og et mangekulturelt samfunn. Vi ønsker også å forbedre livskvaliteten for sluttkundene våre gjennom å rive språkbarrierer og muliggjøre kommunikasjon.

Miljø

Vår virksomhet innebærer ikke betydelig miljøpåvirkning. Derimot skal vi ta hensyn til miljøet i de stillingene vi oppretter og arbeide for å holde miljøpåvirkningen på et så lavt nivå som mulig.

Støtteprosjekt

Mer informasjon om hvordan Semantix støtter og bidrar.

 Støtteprosjekt