Semantix kjøper Amestos oversettelsesvirksomhet

Fredag 2. mars 2018 ble Semantix og Amestos oversettelsesvirksomhet offisielt enige om å slå seg sammen. Semantix har signert en avtale om å kjøpe alle aksjene i Amesto Translations Holding AS, inkludert datterselskapene i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia. Det nye, sammenslåtte selskapet vil bli markedsleder i alle de nordiske landene.

Lederne i begge selskapene mener at avtalen er av stor betydning slik språkbransjen har utviklet seg.

"I de siste årene har Amestos oversettelsesvirksomhet hatt stor fremgang og skapt en god plattform for fremtidig vekst", sier Arild Spandow, CEO i Amesto Group. Han fortsetter: "Samtidig opplever oversettings- og tolkebransjen raske endringer i kjølvannet av omfattende konsolidering og behov for store investeringer. Vi er overbevist om at Semantix er den perfekte fremtidige eieren av oversettelsesvirksomheten vår. Semantix kan tilby økt fokus, fremragende kompetanse og nødvendige ressurser."

I dag er språktjenester drevet av teknologi og data, og både Amestos oversettelsesvirksomhet og Semantix har investert mye i flerspråklige kommunikasjonsløsninger for å kunne tilby førsteklasses språktjenester. Organisasjonen, løsningene og egenskapene til Amestos oversettelsesvirksomhet utfyller Semantix perfekt med tanke på videre vekst, og samsvarer med både kortsiktige og langsiktige strategiske mål.

"Både strategisk og driftsmessig er dette et meget godt grep", sier Manuel Lindberg, CEO i Amesto Translations. "Dette er en perfekt match og et perfekt tidspunkt, og jeg er sikker på at både kunder, partnere og kolleger vil se store fordeler ved dette viktige steget fremover."

Patrik Attemark, CEO i Semantix, begynte i selskapet i 2017, og har bygget et sterkt organisasjonsteam. Han står nå klar til å iverksette sin visjon i det strategiske arbeidet videre. Han fremhever: "Semantix har ambisjoner om å ta ledelsen i en bransje som er i stadig endring, og skape merverdi for kunder, ansatte og partnere. Vi har menneskene og muligheten til å sikre en bærekraftig, fremtidig virksomhet i det svært konkurransepregede globale markedet der teknologi og flerspråklige data kommer til å dominere agendaen. Det sammenslåtte selskapet kommer til å etablere Semantix som den ubestridte bransjelederen i Norden."

--

Amesto Translations er den ledende språkvirksomheten i Norge, er en stor og etablert aktør i Sverige, har et voksende foretak i Danmark og har et nytt kontor i London. Amesto Translations har en omsetning på ca. 140 millioner norske kroner og ca. 70 ansatte. Oversettelsesvirksomheten er en del av Amesto-konsernet, som er en norskeid familiebedrift. Konsernet består av mer enn 600 medarbeidere som leverer programvare-, analyse-, IT-infrastruktur-, rekrutterings-, oversettings- og tolketjenester, samt lønn og regnskap. I tillegg har Amesto Top Temp 800 konsulenter som arbeider eksternt. Amesto er globalt representert med kontorer i over 50 land, med fokus på lønn og regnskap, forretningssystemer, etableringstjenester og andre administrative tjenester, fra små og mellomstore bedrifter til store multinasjonale selskaper, slik at du enklere kan fokusere på forretningsdriften. Du finner mer informasjon på nettstedet vårt, www.amesto.no.

 

Semantix er den største språkvirksomheten i Norden, og har levert tolke- og oversettingstjenester samt avanserte språkløsninger til offentlig sektor og private selskaper i mer enn 50 år. Semantix har en omsetning på omtrent 900 millioner svenske kroner, og arbeider i henhold til ISO 9001:2015. Konsernet har kontorer i Norge, Sverige, Danmark og Finland, og har også representanter i Kina, Chile og Spania. Semantix har ca. 400 fulltidsansatte og et omfattende nettverk med flere tusen språkspesialister over hele verden. Semantix er majoritetseid av private equity-selskapet Segulah V L.P. Du finner mer informasjon på www.semantix.no.

For mer informasjon

Patrik Attemark, CEO,

patrik.attemark@semantix.se

+46 70 166 56 01

 

Britta Aagaard, Head of Translation,

britta.aagaard@semantix.dk

+45 29 43 71 70Vedlagte filerDel