Misjon og forretningsidé

Misjon

Vi bidrar til internasjonal handel og et flerkulturelt samfunn.

Forretningsidé

Vi leverer spesialiserte språktjenester raskt, kostnadseffektivt og med ønsket kvalitet ved å være engasjerte, kundeorienterte og profesjonelle.