Kort om Semantix

Eier, omsetning, antall ansatte, kontorer og nettverket vårt.

Omsetning

1 milliard SEK 

Ansatte

450 personer

Vårt nettverk

8 500 profesjonelle oversettere, tolker og språkkonsulenter. 

Kontorer

Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Umeå, Norrköping, Helsingfors, Oslo, Stavanger, Viby, Vejle, København, Alicante, Valparaíso og Suzhou.

Semantix’ eier

Segulah, som ble grunnlagt i 1994, er et private equity-selskap som fokuserer på oppkjøp av mellomstore bedrifter i Norden. Forretningsmodellen bygger på majoritetseierskap og et aktivt engasjement av bransjekyndige industrielle rådgivere. Segulah forvalter for tiden cirka 8 milliarder svenske kroner – hovedsakelig fra internasjonale investorer av pensjonskapital og donasjonskapital samt private familiestiftelser. Segulah er en mellomlangsiktig eier med perspektiv på å skape forandringer og varig verdi i en periode på mellom 5 og 7 år. Segulah vil at porteføljeselskaper skal øke lønnsomheten for eksempel ved å utvide virksomheten og gjennom geografisk ekspansjon og anskaffelser. Segulah Advisor AB er eksklusiv investeringsrådgiver for de britiske fondene Segulah III L.P., Segulah IV L.P. og Segulah V L.P. Nettsted: www.segulah.se.