Kontaktinformasjon

Pilestredet 15, 0164 Oslo

Oversetting

02510 - tast 2
Fra utlandet +47 22 20 52 10
oversetting@semantix.no 

Tolking

02510 - tast 1
Fra utlandet +47 22 20 52 10
tolking@semantix.no 

Astrid Aune, Production and Customer Manager  

Astrid Aune
Production and Customer Manager
astrid.aune@semantix.no
+47 977 74 183 

Tone Mereth Melhus, Project and Customer Manager  

Tone Merethe Melhus
Project and Customer Manager
tone.melhus@semantix.no
+47 22 96 35 06                                   

Catarina Tunon  

Catarina Tunón
Translation Vendor Co-Ordination
register@semantix.se