Kontaktinformasjon

Storgata 5, 1767 Halden

Tolking

Døgnåpen vakttelefon:
+ 47 69 18 33 33 
tolkno@semantix.no


Oversetting

02510, tast 2
Fra utlandet +47 22 20 52 10
oversetting@semantix.no