Grunnkrav – tolk

Semantix' tolker skal ha grunnutdannelse og tolke i samsvar med god tolkeskikk.

 

Grunnkrav

Vi krever fullført utdanning som fremmøtetolk, eller tolkeautorisasjon. Vi søker også etter deg som allerede er registrert tolk hos Semantix, og som ønsker å bli aktivert igjen etter en tids fravær.

Hvis du melder din interesse og går videre til intervju, vil vi gjerne at du sender oss følgende før intervjuet:

  • dokumentasjon på tolkeutdannelse eller autorisasjon
  • CV
  • foto til tolkebevis

Under intervjuet vil vi vurdere om du passer til oppgaven. Går du videre etter intervjuet, må du dessuten signere en taushetsavtale og en avtale med Semantix.

Når vi har mottatt alle opplysningene vi trenger og du er godkjent av oss, blir du registrert hos Semantix.

 

Etterspurte språk akkurat nå

Vi søker stadig tolker på alle språk, men akkurat nå er dette de mest etterspurte språkene:

  • Somali
  • Arabisk
  • Tigrinja