Vanlige spørsmål og svar

Hvordan blir jeg tolk hos Semantix?

Alle som ønsker å jobbe for oss, må søke her.

Må jeg ha tolkeutdanning eller -kurs for å jobbe som tolk hos Semantix?

Dette er ikke et krav. Vi kan tilby kurs til dem som mangler det.

Hvor lang tid tar det før jeg får svar på søknaden min? 

Vi prøver å svare så fort som mulig, men det kan ta opptil to dager.

Tilbyr Semantix kurs?

Vi tilbyr kurs i tolkeetikk og tolketeknikk til dem som mangler slike grunnkurs.

Når arrangerer Semantix tolkekurs, og hvor lang tid må jeg vente før jeg kan delta?

Vi har ingen faste datoer for når det arrangeres kurs; vi må avvente og se antall søkere som behøver dette, før vi avgjør når det skal arrangeres.  

Hvor lenge varer kurset?

Kurset varer i 12 timer fordelt over fire kvelderHvor mye tjener man som tolk?

Hvis du arbeider som frilanstolk for Semantix, får du timelønn for hvert oppdrag du utfører. Satsen avgjøres av kompetansen du har i tolking. Du får lønn for tolketid, og i tillegg kommer reisetid, kilometergodtgjørelse og eventuelle utlegg.

Får man betaling for å delta på kurs for Semantix?

Nei, man får ikke betaling for dette. Vår kurs er kostnadsfri.