Tolkeopplæring hos Semantix

For å jobbe som frilanstolk hos oss, krever vi at du har tolkeutdannelse. Vi tilbyr en tolkeopplæring i tolkeetikk og tolketeknikk for deg som mangler tolkeutdannelse.

Vi tilbyr opplæringen først og fremst til deg som snakker noen av «mangelspråkene» eller som bor i et område der det er mangel på tolker. For å søke på Semantix’ opplæring må du fylle ut en interessepåmelding her. Vi vurderer hver enkelt søker individuelt.