Slik jobber du som tolk

Jobben som tolk innebærer å hjelpe andre mennesker å forstå hverandre, og å bidra til et flerkulturelt samfunn. De språkene man tolker mellom er norsk og et annet språk. Man tolker for ulike myndigheter som for eksempel Politiet, kommuner, fylker eller domstoler.

Det vanligste er å jobbe som frilanstolk. Det innebærer at man ikke er fast ansatt, men i stedet takker ja eller nei til forespørsler om oppdrag fra Semantix. Man kan tolke via telefon eller tolke på plass. Dersom man tolker på plass er det vanligst at man får tolkeoppdrag som ligger i nærområdet, og hvis man tolker via telefon kan man få tolkeoppdrag fra hele Norge.

Arbeidsdagen til en tolk er spennende, og ingen dager er like fordi oppdragene man får varierer – alt fra noen minutters tolking under rådgivning for helsebehandlinger til omfattende utredninger hos Flyktningkontoret.

Er du interessert i å jobbe som tolk for Semantix? Meld din interesse her.


Det er ingen jobber akkurat nå for ditt språk.