Slik jobber du som frilanstolk for Semantix 

Når du jobber som frilanstolk er du ikke fast ansatt, men du får lønn for hvert tolkeoppdrag du utfører. Du velger selv hvilke tider på døgnet du ønsker å være tilgjengelig for tolkeoppdrag. Semantix spør deg bare om oppdrag når du har oppgitt at du er tilgjengelig.

Du kan velge å bare tolke på for eksempel telefon eller å tolke på alle måter ‒ via telefon, video og på plass. Når du telefontolker for Semantix, må du ha telefon og hodetelefoner. Det er viktig at hodetelefonene dine er av god kvalitet slik at tolkingen holder høy kvalitet for kundene våre.

Semantix utvikler teknologien kontinuerlig slik at tolkene våre skal ha de beste forutsetningene når de er ute og tolker. Vi har både en app og en egen nettside for tolkene våre. Disse utvikles kontinuerlig utfra tolkenes behov.

Når du jobber som frilanstolk for Semantix, krever vi at du har tolkeutdannelse. Hvis du mangler tolkeutdannelse kan vi tilby deg dette.

Som frilanstolk for Semantix tilbyr vi blant annet saksbehandling, videreutdannelse, psykologhjelp og tekniske hjelpemidler.

Er du interessert i å jobbe som frilanstolk for Semantix? Meld din interesse her. Har du spørsmål om å jobbe som frilanstolk, kan du sende en e-post til tolkrekruttering@semantix.no


Det er ingen jobber akkurat nå for ditt språk.