Slik jobber du som frilanstolk for Semantix 

Jobben som tolk innebærer å hjelpe andre mennesker å forstå hverandre, og å bidra til et flerkulturelt samfunn. De språkene man tolker mellom er norsk og et annet språk. Man tolker for ulike myndigheter som for eksempel Politiet, kommuner, fylker eller domstoler.

Når du jobber som frilanstolk er du ikke fast ansatt, men du får lønn for hvert tolkeoppdrag du utfører. Du velger selv hvilke tider på døgnet du ønsker å være tilgjengelig for tolkeoppdrag. Semantix spør deg bare om oppdrag når du har oppgitt at du er tilgjengelig.

Du kan velge å bare tolke på for eksempel telefon eller å tolke på alle måter ‒ via telefon og på plass. Når du telefontolker for Semantix, må du ha telefon og hodetelefoner. Det er viktig at hodetelefonene dine er av god kvalitet slik at tolkingen holder høy kvalitet for kundene våre.

Semantix utvikler teknologien kontinuerlig slik at tolkene våre skal ha de beste forutsetningene når de er ute og tolker. Vi har både en app og en egen nettside for tolkene våre. Disse utvikles kontinuerlig utfra tolkenes behov.

Når du jobber som frilanstolk for Semantix, krever vi at du har tolkeutdannelse.

Som frilanstolk for Semantix tilbyr vi blant annet saksbehandling, videreutdannelse, psykologhjelp og tekniske hjelpemidler.

Er du interessert i å jobbe som frilanstolk for Semantix? Meld din interesse her. Har du spørsmål om å jobbe som frilanstolk, kan du sende en e-post til tolkrekruttering@semantix.no

Har du utdanning som konferansetolk, er du velkommen til å sende søknad og CV til konferens@semantix.se.