Rekrutteringsprosessen for tolker

Under ser du rekrutteringsprosessen man går gjennom når man søker jobb som ansatt tolk hos Semantix. Merk at man kan få avslag under hele prosessen.

Send inn en interessepåmelding

Først må du sende inn en interessepåmelding her. Alle søknader må komme inn via nettskjemaene våre, eller ved å sende en e-post til tolkrekruttering@semantix.no.

Førstegangsintervju

Du blir først innkalt til et intervju der vi ser om du oppfyller grunnkravene for å jobbe som tolk for Semantix. Her ser vi over språkkunnskapene i norsk, språkkunnskapene i tolkespråket, og om du er egnet til å jobbe som tolk. Til dette intervjuet må du ha med deg CV, personlig brev.

Språktest

Du gjennomgår en skriftlig språktest på norsk, og på noen språk tar vi også en muntlig test i språket som du behersker. Vi informerer deg nærmere om dette når du kommer til dette trinnet i prosessen.

Kurs

Her får du et kurs i tolkeetikk og regler.

Avtale og registrering

Hvis alle opplysningene som vi har bedt om tidligere i prossen finnes hos Semantix, og vi er enige, skriver vi en avtale. Du blir også registrert som tolk i Semantix’ system. Her blir vi også enige om startdato og lignende.


Det er ingen jobber akkurat nå for ditt språk.