Rekrutteringsprosess for frilanstolker

Nedenfor ser du rekrutteringsprosessen for frilanstolker hos Semantix. Merk at man kan få avslag under hele prosessen.

Send inn interessepåmelding

Først må du sende inn en interessepåmelding her. Alle søknader må leveres via våre nettskjemaer.

For deg som ikke har tolkeutdannelse

Hvis du ikke har tolkeutdannelse, men snakker et såkalt «mangelspråk» eller bor i et område der vi mangler tolker, kan du bli tilbudt en plass på Semantix’ tolkeopplæring i tolkeetikk og tolketeknikk. Du får tilbud om denne opplæringen på e-post, og du må svare på denne e-posten. Du gjennomgår en skriftlig språktest på norsk. På noen språk må du også ta en muntlig test i det språket som du behersker.

For deg som har tolkeutdannelse

Hvis du allerede har en tolkeutdannelse, må du ha et utdanningsbevis eller et bevis på autorisasjon. Vi ber også om to referanser og et bilde til en tolkebrikke. Ja det kan endre stil et ID-kort.

Telefonintervju

Når vi har mottatt det vi trenger fra deg, utfører vi et intervju per telefon. Under intervjuet vurderer vi om du er egnet til å jobbe som tolk.

Avtale

Dersom du kommer til dette trinnet i prosessen, må du skrive under på vår avtale med tolker og taushetsplikt. Enig Du må også oppgi kontoopplysninger og eventuelle andre opplysninger som mangler før vi kan registrere deg hos Semantix.

Registrering

Når vi har mottatt alle nødvendige opplysninger og dokumenter, registrerer vi deg hos Semantix. Da vil du motta en e-post med ditt tolkenummer og informasjon om vår teknikk. Dette kan bare tas bort, det holder å skrive tolkenummer og ikke noe mer. Vi kommer også til å sende den nye tolkebrikken din Id kort til deg.

Oppfølging

Vi kommer til å følge deg opp når du har jobbet en stund for oss. Da ser vi om alt går som det skal, om du trives i Semantix, eller om det er noe vi kan gjøre annerledes. Hvis oppfølgingen ser bra ut, kan du fortsette å tolke for Semantix.