Konferansetolk – frilansoppdrag

 

Har du utdanning som konferansetolk, er du velkommen til å sende søknad og CV til konferens@semantix.se.