Informasjon om telefontolking

Tenk på dette ved telefontolking

  • Du skal alltid tolke over en fast telefonlinje. Du må bare bruke mobiltelefon etter avtale med Semantix.
  • Du har ansvar for at arbeidsmiljøet er uten bakgrunnsforstyrrelser, for eksempel mobiltelefoner, musikk, TV, småbarn eller noen som gjør husarbeid i nærheten.
  • Du må være tilgjengelig ved telefonen hele den bestilte tiden, selv om kunden skulle bli forsinket.
  • Hvis du har avtale om et annet oppdrag direkte etter et oppdrag, er det en fordel om at du varsler om dette i starten av tolkesamtalen. Da vet kunden når samtalen senest må avsluttes for at du skal rekke å bli tilgjengelig for neste kunde til rett tid.
  • Du må alltid sørge for at Semantix har riktige telefonnumre til deg. Det er ekstra viktig hvis du har flere telefonlinjer, eller hvis du midlertidig befinner deg på et annet telefonnummer enn det vanlige.
  • Du må alltid gi rapport om faktisk tolketid. Det er viktig at du og kunden er enige om start- og sluttiden på oppdraget etter avsluttet telefontolking.
  • Du har ansvar for at telefonen din og teknikken fungerer, at røret ligger riktig og så videre.
  • Du må alltid varsle om endringer, for eksempel hvis du er forsinket, på telefonnummer 02510.