Informasjon om fremmøtetolking

Tenk på dette ved fremmøtetolking

  • Det er ditt ansvar å være på riktig sted til riktig tid. Sørg for at du vet adressen og hvordan du finner frem dit i god tid, hvis du er usikker.
  • Du må alltid sørge for at Semantix har riktige telefonnumre til deg. Det er viktig at vi kan få tak i deg for å varsle om eventuelle endringer.
  • Du må alltid gi rapport om faktisk tolketid. Det er viktig at du og kunden er enige om starttid, sluttid og reisetid for oppdraget. Hvis det blir en diskusjon, kontakter du Semantix, så hjelper vi til.
  • Du må alltid varsle om endringer, for eksempel hvis du er forsinket, på telefonnummer 02510.
  • Tenk på plasseringen i rommet: Forsøk å plassere deg slik at det dannes en trekant der kunden og klienten/pasienten har øyekontakt med hverandre.
  • Fyll ut rekvisisjonen før du starter på oppdraget. Når oppdraget er slutt, kan kunden raskt fylle ut resten av opplysningene.