Oversetter – frilansoppdrag

Er du oversetter og interessert i å jobbe for oss? Her kan du melde din interesse. Semantix engasjerer først og fremst fagoversettere på frilansbasis.


Vi tar imot interessemeldinger løpende. Hvis vi for tiden har behov for ditt språk, vil vi kontakte deg for å diskutere dette videre.

Merk! Interessemelding og CV skal leveres på engelsk. Før du melder din interesse, bør du lese gjennom grunnkravene våre.

Til søknadsskjema.