Stillingsutlysning, transkripsjonsmedarbeider


Semantix Norge søker prosjektmedarbeidere til transkribering og korrektur av transkribert brukertale på norsk. Stillingene er i hovedsak fulltidsstillinger, men større deltidsstillinger kan vurderes.

Arbeidsoppgaver inkluderer evaluering, transkripsjon, datamerking og tidskoding av lyd. Dataene skal brukes til trening og forbedring av AI og stemmestyring.

Det stilles høye krav til skriveferdigheter og norsk rettskriving og grammatikk. Du må skrive raskt og arbeide effektivt under tidspress. Du bør ha erfaring med Apple-produkter ettersom alt arbeid vil foregå på Mac. Vi gir deg full opplæring.

Arbeidet vil finne sted på vårt kontor sentralt i Oslo. Prosjektet vil i første omgang gå over 6 måneder, men kan forlenges i ytterligere 3-6 måneder. Arbeidstiden er i utgangspunktet 8-16. Oppstart så raskt som mulig.

Søknad sendes teamleder Espen Olsen på e-post, espen.olsen@semantix.no innen 16.05.2019. Vi innkaller til intervju fortløpende.

 

Nøkkelkvalifikasjoner:

  • Gode språklige ferdigheter, både muntlig og skriftlig
  • Norsk morsmål og forståelse for norsk kultur
  • Må kunne jobbe strukturert med fokus på kvalitet
  • Må kunne jobbe selvstendig


Ønskede kvalifikasjoner

  • Dersom du har erfaring med testing er dette fordelaktig
  • Utdannelse på bachelornivå eller høyere er foretrukket, men ikke et krav
  • Erfaring med transkripsjon er en fordel
  • Det er ønskelig at du har brukererfaring med Apple-produkter

 

Kontaktinformasjon:

Espen Olsen, teamleder

Telefon: +47 94 79 49 40

E-post: espen.olsen@semantix.no

 

Semantix er Nordens ledende leverandør av oversettings- og tolketjenester, med nærmere 50 års samlet erfaring. Kundene består av små og store bedrifter og myndigheter innen en rekke ulike bransjer. Semantix omsetter for cirka 1 milliard svenske kroner, og har 12 kontorer i Norden. Selskapet har cirka 400 ansatte internt, og har cirka 8 500 språkkonsulenter på frilansbasis. Semantix har hovedkontor i Stockholm, der størstedelen av den svenske oversettingsorganisasjonen arbeider. Semantix er majoritetseid av private equity-selskapet Segulah V L.P.