Lederskap hos oss

Ledernivåer og utviklingsprogrammer for ledere og grupper.

 

Hvor mange ledere finnes det i organisasjonen i dag?

I Semantix med datterselskaper finnes det 25 ledere.

 

Hvor mange ledernivåer finnes det?

Det finnes fire nivåer, fra gruppeleder til administrerende direktør.

 

Hvor store grupper har lederne ansvar for?

Det er helt avhengig av hvilket tjenesteområde og hvilken virksomhet de er ledere innenfor. Det varierer fra område til område.

 

Hvilken støtte får man som leder?

Som ny leder hos oss får du en intern mentor som jobber tett sammen med deg i den første tiden. Hvilken mentor det blir, er avhengig av hvilken erfaring og kompetanse du har når du blir ansatt. I tillegg til dette er både personalavdelingen og den nærmeste lederen din der for å støtte deg. I visse tilfeller kan vi dessuten komplettere med ulike utviklingstiltak.

 

Finnes det interne utviklingsprogrammer for ledere?

Ja, vi pleier å ha ledertreff flere ganger i året der vi arbeider med å gi lederne våre de riktige verktøyene som de kan få bruk for som ledere. Det kan handle om både interne opplæringstiltak, men også inspirasjon og utviklingsprogrammer fra eksterne aktører.