Forventninger til deg som leder

Lederens viktigste oppgave er å skape resultater gjennom å ivareta og utvikle medarbeiderne og virksomheten.

 

Hos oss får du stort ansvar innenfor ditt område. Din utfordring blir blant annet å sikre virksomheten og drive den fremover. Sjefsansvaret har en stor plass i lederrollen vår.  En viktig del av å lede medarbeiderne fremover er å coache dem slik at de når målene sine. Det gjelder både utvikling og faktiske resultater i arbeidet.

Å kommunisere og være tydelig i små og store sammenhenger er en sentral del av lederrollen. Gjennom regelmessig og tett oppfølging oppnår vi den salgskulturen som gjennomsyrer selskapet.

Det er veldig viktig for oss at en god leder

  • er forretnings- og resultatdrevet
  • motiverer og inspirerer 
  • utvikler medarbeidere (gjennom å visualisere mål og gi kontinuerlige tilbakemeldinger)
  • etterlever verdiene våre
  • er et godt forbilde
  • utfordrer og tar initiativ til fortløpende forbedring