Felles verdigrunnlag

Semantix er et verdistyrt selskap. Våre verdier styrer hvordan vi oppfører oss mot hverandre og mot kunder og samarbeidspartnere.

 

Semantix ønsker å være en attraktiv og profesjonell arbeidsgiver. Tabellen viser de verdiene som skal kjennetegne den felles bedriftskulturen vår.

Engasjert

1. Vi gjør det til vår sak

2. Vi tar ansvar og bidrar

3. Vi ligger et steg foran

 

Kundeorientert

1. Vi sørger for at kunden er vår første prioritet

2. Vi overgår kundens forventninger

3. Vi gjør alltid det lille ekstra

 

Profesjonell

1. Vi leverer det vi lover

2. Vi holder høy etisk standard

3. Vi gjennomfører alltid det vi har påbegynt