Arbeidsmiljø

Egne kontorer og frisklivstiltak.

 

Har dere egne kontorer, eller jobber dere i kontorlandskap?

Det finnes både kontorlandskap og enkeltkontorer. Hvordan kontormiljøene ser ut, varierer avhengig av hvor man jobber.

 

Har dere tilskudd til frisklivstiltak?

Ja, vi har et tilskudd til frisklivstiltak på 2 500 kr per år til våre medarbeidere.

 

Jobber dere aktivt med mangfoldsspørsmål?

Ja, det gjør vi. En betydelig del av Semantix' verdi består av våre medarbeidere og deres samlede kompetanse. Vår personalsammensetning utgjør et mangfold av språkkompetanse, internasjonal erfaring og akademiske spesialområder.

Vår suksess på markedet avhenger av medarbeidernes kunnskaper og kreativitet, men også av at vi har evne til å kanalisere disse kunnskapene og erfaringene slik at vi gjør en god jobb og får fornøyde kunder. Semantix vil være en stabil og ekspansiv selskapsgruppe der medarbeiderne trives, ser muligheter til å utvikle seg og blir værende. Felles verdier der kunden havner i fokus, og tydelig engasjement som skaper delaktighet, er midler for å oppnå dette.