Ansettelsesvilkår

Lønnsnivåer og prøveansettelser.

 

Hvordan ser lønnsnivåene ut hos dere?

Vi bruker individuell lønnsfastsettelse.

 

Har dere fast lønn og/eller noen form for variabel lønn?

Semantix bruker både fast og variabel lønn, avhengig av stilling.

 

Bruker dere prøveansettelser?

Ja, vi bruker prøveansettelser.