Spørsmål og svar om Semantix

Semantix finnes i tre nordiske land – Sverige, Finland og Norge.

 

I Finland finnes vi på fire steder, og det største kontoret ligger i Helsinki. I Norge finnes vi på to steder: Stavanger og Oslo.

 

Hvor i Sverige har dere kontor?

Vi finnes på seks steder i Sverige: Malmö, Göteborg, Norrköping, Uppsala, Umeå og Stockholm. Hovedkontoret ligger på Östermalm i Stockholm. Der er de fleste støttefunksjonene representert.

 

Hvordan ser kjønnsfordelingen ut hos Semantix?

Kjønnsfordelingen er 67 % kvinner og 33 % menn.

 

Hvordan ser aldersstrukturen ut?

Vi har en snittalder på 36,6 år i konsernet. Ser vi isolert på det aktuelle tjenesteområdet, er det et skille mellom tolkevirksomheten og oversettingsvirksomheten, der tolkene har lavere snittalder.

 

Hvor lang gjennomsnittlig ansettelsestid er det hos Semantix?

Gjennomsnittlig ansettelsestid hos Semantix er 8 år (2013).

 

Hvor høy personalomsetning har dere?

Semantix har en personalomsetning på ca 8 % (2013).