Semantix søker SAP-oversettere fra engelsk til norsk

Semantix er eneleverandør av oversetting til norsk for SAP. Samarbeidet startet i 2003 og vi har siden 2006 vært den eneste SAP-sertifiserte oversettingsleverandøren i Norge.

 

SAP er et tysk IT-selskap som produserer programvare for bedrifter, blant annet løsninger for:

  • Regnskap og økonomi
  • Salg og distribusjon
  • Innkjøp
  • Lagerstyring og logistikk
  • Vedlikehold
  • Produksjon
  • Personalbehandling
  • Cloud

Tidligere har kildeteksten fra SAP hovedsakelig vært på tysk, men den senere tid blir store deler oversatt fra engelsk. Kjennskap til tysk er en fordel, men ikke et krav, pga. denne dreiningen mot engelsk som kildespråk.

Oversettingen foregår direkte i SAP sine systemer, med egne oversettingsverktøy og termdatabaser som oversetterne får tilgang til. Enkelte oppdrag gjøres også i Trados, inne i SAP-systemene, slik at man ikke trenger egen lisens.

SAP-systemene krever en del opplæring. Vi holder 3–5 dagers grunnleggende opplæring internt på kontoret hos oss i Oslo. Vi dekker deler av opplæringstiden etter avtale. Vi kan også stille arbeidsplasser til disposisjon for jobbing på kontoret hos oss i én til to uker etter opplæringsperioden, slik at eventuelle spørsmål enkelt kan besvares med det samme. Ønsket oppstart for opplæring er etter påske.

Oppdragsmengden fra SAP er stor og kontinuerlig, og vi ønsker derfor å rekruttere minst 3 nye oversettere. Vi vil kunne garantere et visst volum i en lengre periode etter opplæringsperioden. Trados-prosjekter kompenseres per ord, mens de fleste andre prosjekter kompenseres per linje.

Ta gjerne kontakt med meg hvis du er interessert i å bli med i SAP-teamet vårt, eller du ønsker mer informasjon.

Vanja Stake
Prosjektleder

Semantix AS
E-postadresse: vanja.stake@semantix.no
Telefonnummer: 909 33 646