MY

MY

Tidligere Internoversetter

Miia har arbeidet som internoversetter i Semantix. Hun arbeidet først og fremst med å oversette medisinske tekster fra finsk til svensk. 

Innlegg av MY

Her er de tre viktigste rådene våre for hvordan du kan bidra til at resultatet blir best mulig når du bestiller en oversettelse.

Det er bare du som bestiller en oversettelse, som vet nøyaktig hva slags oversettelse du trenger. Når du som kunde deltar i de ulike fasene av arbeidet, blir resultatet bedre og vi kan oppdage eventuelle misforståelser eller avvik i bestillingen på et tidlig tidspunkt.

Trenger du en oversettelse? Dette kan du enkelt og fleksibelt løse ved å henvende deg til et oversettingsbyrå, eller en språkbedrift, som mange kaller seg. Et oversettingsbyrå kan tilby de tjenestene du trenger innenfor både vanlige og mer uvanlige språk, men de kan i tillegg ta seg av andre oppgaver i forbindelse med oversettelsen, for eksempel layout og lokalisering.

Det har flere ganger blitt bevist at flerspråklighet er en viktig faktor for å sikre seg økonomisk konkurransekraft. Med flerspråklighet menes ikke først og fremst at du gjør tekster tilgjengelig på ditt lokale språk pluss engelsk, men også på den tiltenkte leserens morsmål.

Visste du at vi som forbrukere blir 25 prosent mer tilbøyelige til å kjøpe hvis vi leser et budskap på vårt eget morsmål?

Når du sender en tekst til oversetting, trenger oversettingsbyrået informasjon fra deg som kunde. Jo mer bakgrunnsinformasjon du kan gi, desto bedre vil oversettelsen bli.

Det finnes nemlig ikke bare én måte å oversette en bestemt tekst på, snarere tvert imot. Antallet mulige oversettelser er nærmest uendelig.

Teksten påvirkes av ordvalg, stil, tone, behov, perspektiv … Det lønner seg altså for deg som kunde å være forberedt på dette.

Jo flere språk man snakker, desto flere måter kan man se – og beskrive – verden på. Avhengig av for eksempel kultur og levemiljø har mennesker ulike behov når vi skal kommunisere med hverandre. Det er både spennende og tankevekkende å fundere over hvilken måte språket vårt påvirker verdensbildet vårt på.