Karl Ekström

Karl Ekström

Tidligere Vendor Co-ordinator

Innlegg av Karl Ekström

Et mykt stemmesurr fyller det lyse kontorlandskapet. Det kunne vært hvilken som helst arbeidsplass, med den forskjellen at vi her aner ord og setninger på mange fremmede språk, deriblant arabisk, tigrinja, albansk og russisk. I båser bak lyddempende skjermbrett sitter kvinner og menn fra forskjellige deler av verden og tolker samtaler over telefon: politiavhør, legebesøk, samtaler mellom klienter og saksbehandlere ved sosialkontorer, arbeidsformidling og utlendingsmyndigheter.