Isabelle Fors

Isabelle Fors

Unity Manager Interpreter Co-ordination

Har jobbet i tolkebransjen hele sitt yrkesaktive liv. Har jobbet med både tolkeutdanning og rekruttering av tolker, men sitter nå som leder for telefontolking i Sverige og Norge. 

Innlegg av Isabelle Fors