Elin Ward

Elin Ward

Tidligere Head of Vendor Management

Elin Ward har arbeidet som ”Head of Translation Vendor Management” i Semantix, der hun også hadde også ansvar for internoversetterne i Sverige. Elin har jobbet i bransjen i flere år. Hun kom til oss fra ett av verdens største språkselskap i Sveits der hun hadde tilsvarende stilling. 

Innlegg av Elin Ward

Den viktigste arbeidsoppgaven for oss som jobber som leverandøransvarlige hos Semantix, er å sørge for at alle prosjektlederne våre har tilgang til oversettere med riktig profil og riktig pris til aktuelle prosjekter. Siden vi håndterer mer enn 45 000 oppdrag per år, i nesten 700 ulike språkkombinasjoner, samarbeider vi med et stort antall oversettere. Noen får oppdrag fra oss daglig, mens andre kanskje bare hører fra oss noen få ganger i året. Det kommer ofte an på hvilken språkkombinasjon og hvilke fagområder de tilbyr, og hvor ofte disse etterspørres.