Charlott Israelsson

Charlott Israelsson

Team Manager Language Training

Innlegg av Charlott Israelsson

Det forskes mye på språk, hvordan vi anskaffer oss språkkunnskaper og hvordan språk påvirker hjernen vår. I dag finnes det forskningsresultater fra både amerikanske og skandinaviske studier som peker mot at vi lærer oss vårt første språk allerede i mors mage, og at spedbarn kjenner igjen det de har hørt i løpet av graviditetens siste 10 uker.