Terminologi = varemerke, kvalitet, tid og penger

En konsekvent og velvalgt terminologi styrker profilen og varemerket til en bedrift – det gjelder uansett språk. Det gjør det også enklere for leseren å forstå materialet. Med tanke på produksjonen av originalteksten og oversettelsene vil en enhetlig og relevant terminologi gi lavere kostnader. Mange trinn i prosessen vil gå raskere hvis du kan unngå utydeligheter og spørsmål. Til tross for dette, er terminologi ofte et forsømt område som gir mange bedrifter dårlig samvittighet.

Publisert 26.01.2015

Oversetting synliggjør ofte uklarheter i terminologien

De fleste bedrifter har en felles ordbruk og felles måter å benevne produktene eller tjenestene sine på, men det kan finnes lokale variasjoner eller usikkerhet også internt. Ved oversetting kan terminologispørsmål forsinke prosessen, fordi det blir enda mer utydelig for alle de involverte. I dag snakker vi ofte om verdien av en grafisk profil, men det blir også vanligere at bedrifter jobber med en språklig profil der terminologien er én del og stilveiledninger en annen. Alt for å kunne gi et korrekt, enhetlig og tydelig inntrykk i alle informasjonskanaler, uansett medium.

Ta tak i terminologien som et ordentlig prosjekt

For å gjøre en forskjell er det viktig at terminologien samles, at den brukes konsekvent av alle skribenter og oversettere, og at den utvikles kontrollert. For å oppnå dette må terminologiarbeid betraktes som et viktig prosjekt. Hvis bedriften din ønsker å ta tak i terminologien, kan et passende første trinn være å begynne med de termene dere selv bruker når dere produserer tekstmateriale.

Et godt råd er også at dere i fellesskap bestemmer hvordan dere skal forvalte og bruke terminologien, og at dere ser på løsninger for å gjøre den tilgjengelig og praktisk anvendelig for alle i bedriften.

Neste trinn kan være å involvere lokale representanter i ulike land og språkområder samt språktjenesteleverandøren deres, og deretter gå videre med å oversette den sentrale terminologien til de språkene som er aktuelle for nettopp dere.

Fordel ansvar og velg arbeidsmåte for å forvalte, styrke og utvikle

Til slutt er det viktig at dere setter opp en plan for hvordan dere for eksempel fanger opp terminologi for nye produkter, tjenester eller materialtyper som dere produserer. Dermed får dere en dynamisk terminologi som vokser med dere som bedrift og styrker varemerket deres.

Behøver du hjelp til å finne ut hvordan bedriften din best kan arbeide med terminologispørsmål? Vi bidrar gjerne med kunnskap og erfaringer.

Tidligere innlegg med tips om terminologi: Finne riktig term i EUs terminologidatabase.

Siste blogginnlegg