Terminologi er viktigere enn du tror!

Terminologi er viktigere enn du tror!

Det er nok mange som rister på hodet når de hører ordet terminologi. Hvorfor skal man sette sammen en terminologiliste? Og hva er det egentlig? Sparer man tid? Blir oversettelsen bedre? Her gjør vi rede for hvorfor terminologi faktisk er viktigere enn du tror.

Publisert 19.12.2016

Hva er fordelene med å ha en termdatabase?

Fordelene er at man kan holde orden på begrep og termer. Gjennom å jobbe med termer på en strukturert måte, sikrer du at virksomheten har en god prosess for terminologiarbeidet. Fordelene er mange, og resultatet er at dere kommer til å ha et konsekvent og enhetlig språk på tvers av virksomheten. Det blir lettere å bruke riktige ord og formuleringer i ulike typer tekster. I prinsippet har alle virksomheter en spesifikk måte å uttrykke seg på. Det kan for eksempel være navn på produkter og tjenester som er innarbeidet i løpet av mange år. Ved å bruke en enhetlig terminologi styrker du virksomhetens profil og varemerke på markedet.

Hva er en termdatabase?

En termdatabase er en strukturert og databasert lagring av en termliste. Termdatabasen kobles sammen med CAT-verktøyene våre (digitale oversettingshjelpemidler). Termene presenteres oversiktlig i databasen og fungerer som en slags ordbok og består av ordpar både på kildespråket og det språket du oversetter til (kalt målspråket).

Hvorfor er det så viktig med konsekvent terminologi?

Med konsekvent terminologi blir oversettelsene mer effektive og konsekvente. Du som kunde blir mer fornøyd ettersom vi kommer til å kunne levere mer nøyaktige oversettelser. Kanskje går det også raskere for oss å oversette, ettersom vi ikke trenger å gjøre like mye forarbeid når det gjelder termer. Det er et viktig aspekt når det gjelder å styrke en virksomhets varemerke og gjør at produkter, tjenester og navn blir søkbare i den digitale verdenen. Hvis en term oversettes på forskjellige måter, kommer det for eksempel ikke opp like mange treff når man søker på Google eller på hjemmesiden til virksomheten. Tekster som ikke har samme termer gjennomgående, er ikke like lettleste, og de kan føles usammenhengende og inkonsekvente. Derfor er det viktigere enn du tror å jobbe strukturert med terminologi.

Ved å bruke riktige termer på riktig måte sparer du både tid, penger og hodebry! Hva kaller dere tjenestene og produktene deres? Vi kan være en god hjelp når dere skal begynne å sette sammen en termordliste.

Kontakt

Siste blogginnlegg