Språket påvirker varemerket ditt

Den menneskelige hjernen er programmert til hele tiden å sortere og danne mønster av de inntrykkene vi bombarderes med. Vi mennesker er dessuten vanedyr – vi liker å kjenne oss igjen, og har vi først gjort et valg, er det mye som skal til for at vi endrer mening. Dette er menneskelige trekk enten vi ønsker det eller ei.

Publisert 28.02.2017

Språklig image

Nå som vi vet dette, burde vi også kunne trekke slutningen at organisasjoner og virksomheter svært enkelt kan forbedre det inntrykket de gjør, gjennom å presentere varemerket enhetlig over tid, i all sin kommunikasjon og uansett medium.

Virksomheter og organisasjoner fokuserer ofte på logo, fargeskala og kanskje skrifttype, men man kan ta det språklige imaget et skritt lenger ved også å tenke gjennom hvordan man uttrykker seg i den språklige kommunikasjonen. Hvis målet er å tiltrekke seg kunder og kontakter ved å vise til nøkkelegenskaper, er en enhetlig språkdrakt et naturlig og relativt enkelt første skritt.

Det er en bokhandel i Uppsala i Sverige som til tross for Internett, internasjonal konkurranse og den generelt dårlige markedssituasjonen for trykte bøker, klarer seg og vokser. I et intervju på bokmessen i fjor fortalte butikken at de virkelig har satset på det personlige engasjementet som kjennetegner en god fysisk bokhandel, og deretter har de bestrebet seg på å la dette gjennomsyre møtet med kundene, miljøet og selve stemningen på nettet. De har vært svært bevisste på at kundene skal kunne kjenne seg igjen både i nettbutikken og på sosiale medier – når det gjelder design, tiltale og stemning. I deres tilfelle har det vært et svært vellykket konsept.

Uforglemmelig inntrykk

Hvis man vil være synlig i mengden, må man gjøre et uforglemmelig inntrykk – man må finne sitt eget uttrykk og deretter bruke det enhetlig, akkurat som i eksempelet ovenfor. Tenk gjennom hvilken verdi nettopp deres tjenester eller produkter gir. Hvilke svar på spørsmål og løsninger på problemer kan dere hjelpe til med? Hva er det som gjør tjenestene eller produktene unike og ettertraktet? Kort sagt: Hvem er kundene eller klientene deres, og hvorfor tiltrekkes de av og velger akkurat dere?

Bruk språk, stil, ord og termer som målgruppen bruker, men som dere samtidig føler representerer dere. Finn den stemmen som tiltaler dem, og som dere er komfortable med – og bruk den deretter gjennomgående i e-post, brosjyremateriale, informasjonstekster, tilbud, presentasjoner, utsendelser, automatiske svar, på nettsider, Facebook-sider, i signaturer, Twitter-meldinger, når dere svarer på telefonen og ikke minst når dere snakker om dere selv og virksomheten med andre.

Gjenkjent og husket for det dere ønsker å stå for

Når dere har etablert deres egen stemme i kommunikasjonsflyten, kan dere gjerne variere litt. Men hvis dere holder dere til grunntemaet, blir dere alltid gjenkjent – og det kommer til å gjøre en overgang til ytterligere språk både bedre og smidigere ettersom selvbildet og varemerket allerede er tydelig og etablert.

Siste blogginnlegg