Hva du bør tenke på når du skriver for Internett

I innlegget Hvordan skrive for oversetting – tenk flerspråklig fra starten av gir kollegaen min My tips om hva du bør tenke på når du skriver tekster som skal oversettes. Disse punktene er i høyeste grad relevante også for Internett-tekster. Men når du skriver for Internett, kan det i tillegg være verd å tenke over punktene nedenfor.

Publisert 08.10.2015

Stil

 1. Uansett hvilken stil og hvilket stilnivå dere velger (formell, uformell eller målgruppespesifikk), må den passe både til deres eget varemerke og til målgruppens forventninger. Hvem er leserne? Hvor befinner de seg geografisk? Er de unge, eldre eller begge deler? Hvilke behov har leserne? Hvordan er alt dette med på å påvirke språket og utvalget av informasjon på nettstedet deres? En kombinasjon av hva dere selv vil nå ut med, og hva målgruppene deres forventer seg, er sannsynligvis den blandingen dere trenger. Dere vil at teksten raskt skal treffe riktig og med andre ord virke tiltalende på dem dere vil tiltrekke, uten at den virker avskrekkende på andre.
 2. En konsekvent stil i alle tekster på nettstedet er viktig for helhetsinntrykket. Ofte er det nødvendig med mer enn én skribent for tekstmaterialet, og da trenger dere også noen som holder i trådene og sørger for at nettstedet blir helhetlig. Alt blir enklere hvis dere på et tidlig stadium kan planlegge, fordele ansvar og utarbeide en stilveiledning med eksempler og en formatmal som skribentene kan bruke.

Innhold

 1. Vi leser egentlig ikke så mye på Internett – vi skummer og skanner mest. Leser gjør vi først når vi finner det vi leter etter eller snubler over noe som vekker interessen vår. Nøkkelord og overskrifter er det som fanger våre skummende og skannende blikk – bruk tid på dem.
 2. På nettet har du ofte svært kort tid på deg til å vekke leserens interesse, det går ofte bare noen få sekunder før en besøkende velger å klikke seg videre til noe annet. Derfor bør tekstene være korte, konsise og informative.
 3. Terminologi henger sammen med punkt 2 under overskriften Stil ovenfor. En helhetlig og logisk terminologi legger til rette for bedre informasjon. Det betyr at du gjennomgående bør kalle ting for det samme, men det betyr også at det er viktig å bruke den terminologien som de besøkende forventer seg. I Sverige sier for eksempel fagpersoner cirkulasjonsplats, mens folk flest nok fortsatt sier rondell. En svensk rørlegger sier radiator, mens svensker flest sier element. Dette påvirker ikke bare søkeordoptimeringen, men også hvordan de besøkende oppfatter informasjonen som gis på nettstedet.
 4. Den globale trenden for nettsider går mot større bruk av film i stedet for tekst kombinert med vanlige bilder. Mange setter pris på dette, mens andre opplever det som irriterende når de leter etter konkrete fakta. Film stiller også andre krav til teknisk ytelse, så tenk nøye gjennom hva som vil fungere best for dine besøkende.
 5. Troverdighet er også avgjørende for et nettsted. Utseende, lyd, farger og layout påvirker de besøkendes opplevelse, men det er også viktig å huske at troverdighet betyr ulike ting for ulike målgrupper. Hvis dere har mulighet, vil jeg anbefale å teste nettstedet på en referanseperson eller referansegruppe som representerer målgruppen.
 6. Det er svært viktig å korrekturlese tekstene som skal publiseres på Internett. Det gjelder kanskje spesielt med tanke på punkt 2 under Stil ovenfor. Ingen har vel lyst til å havne i spalter som Skammekroken på Korrekturavdelingen.no. ;-)

 

Layout

 1. Vi leser ikke Internett-tekster på samme måte som trykte publikasjoner. Det viktige er å tenke gjennom hvordan du selv ville lest teksten du skal publisere, og at du tester så mye som mulig. Tenk også på at noen språk kan kreve tilpasset layout, ikke minst fordi oversettelsen på de fleste språk blir lengre enn kildeteksten.
 2. Bruk gjerne bilder for å illustrere, men sørg for at de er tydelige, relevante og henger sammen med det du vil si. Husk også at bildemateriale og farger oppfattes forskjellig i ulike kulturer.
 3. I dag må dessuten bilde- og tekstmaterialet fungere uansett om besøkeren surfer fra en datamaskin, en mobiltelefon eller et nettbrett. Det blir stadig vanligere med responsiv nettdesign, noe som vil si at materialet på nettstedet endrer form ut fra hvor mye plass den aktuelle skjermen har.
 4. Strukturer gjerne teksten logisk med overskrift 1, overskrift 2, brødtekst og så videre for å gjøre den tydelig. De fleste nettverktøy har støtte for formatmaler.

Teste, teste og atter teste

Når du synes at du har et materiale som fungerer, tester du det på venner, bekjente eller en profesjonell testgruppe. Tenk gjennom hvordan dere selv surfer rundt og leter etter informasjon, og vurder om materialet fungerer slik dere vil, og slik dere tror at de besøkende vil ha det.

Videre lesing

Her på bloggen har vi tidligere skrevet om lokalisering av visuelt innholdterminologi, og farger. Mer om beslektede emner finner du i følgende innlegg

Siste blogginnlegg