Hvordan skriver du for oversetting – tenk flerspråklig fra starten av

Hvis du tenker flerspråklig allerede når du skriver en tekst som kommer til å bli oversatt, vil du i lengden spare både tid og penger. Samtidig øker forutsetningene for at oversettelsen skal bli så bra som mulig. Følg tipsene våre for å få en tekst som passer ekstra godt til oversetting!

Publisert 23.02.2015

Stil

 1. Enkel, kortfattet og konsis. Bruk tydelige henvisninger, aktiv form og bestemte pronomen.
 2. Hvem er leseren? Tilpass stil, tone og fakta etter målgruppen.
 3. Hopp over krusedullene. Ordspill og metaforer kan være effektive, men de er vanskelige å oversette. Tenk også på kulturelle referanser – slike krever særlige strategier for oversetting.

Innhold

 1. Skriv ikke lengre enn nødvendig. Teksten blir tydeligere og oversettingskostnadene blir lavere.
 2. Sørg for at det er en tydelig kobling mellom tekst og bilde. Hvis teksten refererer til et bilde, er det for det første viktig at oversetteren har tilgang til bildene, og for det andre at referansen til bildene er tydelig.
 3. Test eventuelle instruksjoner: Utfør trinnene og kontroller at det ikke finnes noen logisk brist.
 4. Korrekturles og kontroller fakta skikkelig, slik at du unngår feil som sprer seg til flere språk.
 5. Vær konsekvent med fagterminologi. Synonymer kan gjøre leseren forvirret, og hvis kildeteksten er utydelig, risikerer du at oversettelsen blir enda mer utydelig.

Layout

 1. Bruk gjerne diagrammer, illustrasjoner og tabeller for å forklare resonnementer.
 2. Unngå å plassere tekst i bilder og grafikk. Bruk heller tall og/eller symboler. Dermed blir oversettingsarbeidet mindre teknisk komplisert, og behovet for etterarbeid reduseres.
 3. Bruk formatmaler for all layout. Manuell formatering (for eksempel tabeller som er laget med tabulatorer) gjør oversettingen vanskeligere.
 4. Når du lager layouten, må du tenke på at teksten kan krympe eller ese ut under oversetting.

Innlegget er basert på e-boken vår Håndbok i kjøp av oversettingstjenester. Har du egne tips du kan dele? Skriv dem i kommentarfeltet.

Siste blogginnlegg