Tips om oversetting og søkemotoroptimalisering

For mange bedrifter er et godt besøkt nettsted en forutsetning for vekst. SEO (Search Engine Optimization) eller søkemotoroptimalisering vil si å skrive tekst til nettsteder på en måte som gjør at den matcher det folk søker etter på Google og i andre søkemotorer. Svært mange bedrifter har i dag en egen ansvarlig for søkemotoroptimalisering  av bedriftens nettsted. Søkemotoroptimalisering  gjøres på nettstedets originalspråk, men har en tendens til å bli glemt når nettstedet skal oversettes. Her følger noen tips til hvordan du kan håndtere søkeordoptimering og språkversjoner.

Publisert 18.01.2016

Innholdet – dokumenter som publiseres på nettstedet

Kundenes kjøpsatferd endres i takt med at de skaffer seg informasjonFor å møte kundenes informasjonsbehov tilbyr bedriftene diverse dokumentasjon på nettstedene sine, dokumentasjon som i økende grad blir publisert på flere språk. For å øke trafikken til bedriftens nettsted er det viktig at alle dokumenter inneholder termene som står på bedriftens søkeordliste.

Hvordan kan jeg vite hvilke søkeord bedriften bruker?

Bedriftens webansvarlig er ofte den som tar initiativet til søkemotoroptimalisering , men ikke nødvendigvis den som skriver tekstene. Mange bedrifter leier inn eksterne tekstforfattere for å skrive tekster til nettsidene sine. Be webansvarlig om en liste over de viktigste søkeordene.

Er listen over søkeord fullstendig?

Hvis du vil være helt sikker på at alle ordene som brukes i bedriftens terminologi, er med på søkeordlisten, kan du be produkt- og tjenesteansvarlig om å sjekke det ved å gå gjennom bedriftens tjenester og produkter og sammenligne dem med termlisten. Hvis listen ikke er fullstendig, legger du inn den nye terminologien og ber bedriftens søkeordansvarlig om å validere termene med Google Analytics. Når det er gjort, er søkeordlisten på originalspråket klar.

Oversetting av søkeordlisten

Legg inn alle bedriftens søkeord i et regneark og tilføy en kolonne for hvert språk, så har du en komplett liste klar til oversetting.

SEO og språkversjoner

Det er ikke sikkert at de oversatte søkeordene er optimale, det vil si at de fungerer som de skal mot Google Analytics. Det er derfor viktig å be bedriftens søkeordansvarlig om å også kontrollere alle oversatte søkeord (SEO-termer) med Google Analytics.

Når selve nettstedet skal oversettes

Når selve nettstedet skal oversettes, kan du og kollegene dine spare mye tid ved å først sende oss en validert søkeordliste for samtlige språk. Da blir oversettelsen av teksten søkeordtilpasset fra starten av, og de forskjellige språkversjonene på nettstedet kan begynne å generere trafikk fra Google med én gang.

Siste blogginnlegg