Lokalisering av visuelt innhold – praktiske tips

I arbeidet med å oversette et materiale holder det ikke alltid å lokalisere bare tekstinnholdet – selv det visuelle kan ha behov for å lokaliseres. Her deler jeg noen praktiske tips for hvordan du kan håndtere tekst som er knyttet til bilder og kontrollere at bildematerialet er kulturelt gangbart.

Publisert 02.09.2015

"Kulturalisering"

På engelsk prater man iblant om "kulturalisering" (culturalization), der illustrasjoner og utforming tilpasses etter en bestemt kultur. Målet er at den som kommer i kontakt med materialet eller produktene, skal kjenne seg igjen på alle plan og ta til seg produktene eller materialet. Hvis du lykkes godt med den kulturelle lokaliseringen, føler leseren seg engasjert av det du vil si på en helt annen måte, og budskapet ditt kommer bedre frem. Det lønner seg å få målgruppen til å forstå og kjenne seg igjen.

For oversettingsprosjekter betyr lokalisering av visuelt innhold å se på illustrasjoner, leseretning og hvordan tabeller og tekstflyt best utformes for nettopp ditt materiale og dine målgrupper. Her kommer noen korte, raske tips.

Unngå tekst i bilder

Unngå å ha tekst som skal oversettes, inne i selve bildematerialet av følgende årsaker:

 • Det tar lengre tid å oversette og blir derfor dyrere.
 • Du får flere filer å holde styr på (det totale antallet multiplisert med antall språk).
 • Alle programmer kan ikke håndtere alle språk og alfabeter.
 • Hvordan man skriver, varierer fra språk til språk.

lokalisering_diagram

Ikke en gang tall er trygge, men skiller seg iblant ut, som i eksempelet under.

arabiska_siffror

Koble tekstene til bildene på denne måten i stedet

Løsningen er å legge teksten utenfor selve bildematerialet. Det er ofte enklest å nummerere delene i bildene og deretter henvise til dem på ulike måter. Det er også viktig at en eventuell bildetekst ligger utenfor selve bildefilen. Under ser du noen eksempler.

 

hund

Hunder

Hunder består av fire deler:

 • hode (1)
 • kropp (2)
 • hale (3)
 • bein (4)

Hunder
Hunder består av fire deler: hode (1), kropp (2), hale (3) og bein (4).

 

hund

1. Hode

2. Kropp

3. Hale

4. Bein

Tenk på å kontrollere om bildematerialet er kulturelt gangbart

Vil bildene virkelig passe for alle målgruppene dine, uansett hvem de er og hvor de befinner seg? Er assosiasjonene deres like naturlige over alt? Her følger noen eksempler på ting som er viktig å tenke på, og som kan variere mellom ulike kulturer:

 • hender og bevegelser
 • målgruppen – for eksempel menn, kvinner, jenter, gutter, familiegrupper, grupper med venner, arbeidskamerater, sjefer eller medarbeidere
 • klær
 • omgivelser og bakgrunn
 • farger
 • symboler og ikoner

Hvis illustrasjonen viser til et hendelsesforløp, bør du dele den opp i de ulike trinnene. Da blir det enklere å tilpasse etter leseretning for ulike språk. Tenk på det klassiske eksempelet med legemiddelselskapet som ville vise hvor frisk det går an å bli med medisinen deres, men som i stedet fikk motsatt betydning på språk med omvendt leseretning.

glad_sur

Denne bildesekvensen snur seg til det negative hvis du leser fra høyre til venstre i stedet.

Vil du lese mer?

Jeg har tidligere skrevet om internasjonaliseringlokalisering og globalisering. Vi har også publisert innlegg om farger som kan gi ulike assosiasjoner i ulike deler av verden.

Siste blogginnlegg