Smarte tips til deg som skal lage et nettsted

Nettstedet har blitt et svært viktig utstillingsvindu for bedrifter og organisasjoner. I mange tilfeller er det faktisk både den fremste og den eneste kontaktflaten. Da kan det være på sin plass å minne om det gamle uttrykket "du får aldri en ny sjanse til å gjøre et godt førsteinntrykk".

Publisert 18.09.2015

Den viktige planleggingsfasen

Når du skal lage et nettsted, er det mye du må ta stilling til. Desto tidligere i utviklingsprosessen du tenker flerspråklig, desto bedre. Flerspråklighet kan påvirke både oppbygging, ytelse og valg av system, og god planlegging og veloverveide beslutninger har mye å si for at selve oversettingen skal kunne skje på smidigst og raskest mulig måte.

Noe av det første du bør vurdere uansett språk, er følgende:

  1. Hva er formålet med nettstedet? Hva slags informasjon og eventuelt funksjonalitet vil dere nå
  2. ut med?
  3. Hva er målgruppen? Hvem vil dere nå, og hvor er de? Hvilke ønsker og forventninger har de til nettstedet deres? Hva får dem til å føle seg hjemme med tanke på utseende, farger og oppsett? Hvordan leter de etter informasjon?
  4. Hvordan skal navigering og oversikter se ut?
  5. Hvordan har dere tenkt å løse søkeordoptimering på hvert enkelt språk? Google har for eksempel ulike krav for ulike språk og land.
  6. Hvem i organisasjonen skal produsere materialet? Hvem skal sørge for at språk og fakta er korrekte, og at materialet gir det inntrykket dere vil formidle?
  7. Hvordan skal dere håndtere det ferdige nettstedet over tid? Hva med ansvar og rutiner for vedlikehold, oppdateringer, ny informasjon, nye språk osv.? Dere bør dessuten ha en plan for hvordan dere skal rense bort gammelt og uaktuelt materiale.
  8. Vil dere ha interaktivitet, en Liker-knapp, en mobilversjon, kontaktskjema, bestillingssider, logging av hvordan besøkende kommer / går / klikker seg rundt, osv.?
  9. Vil dere gjøre webinnholdet mer tilgjengelig i henhold til noen av standardene som finnes, for eksempel WAI-WCAG fra W3C.

Dere kommer sikkert på enda flere punkter selv når dere begynner å tenke gjennom de åtte vi har skissert ovenfor. Men uansett om dere vil ha et nettsted der alt er klart fra første stund, eller dere velger å starte i det små for så å bygge det ut etter hvert, er det lurt å tenke ordentlig gjennom alt og lage en plan før dere starter.

Flerspråklighet

Det kan være lurt å tenke gjennom hvordan dere vil håndtere flere språkversjoner, på et tidlig tidspunkt. Ikke fordi dere nødvendigvis behøver å ta det steget med en gang, men fordi det er en stor fordel å være forberedt. Da unngår dere å ”male dere inn i et hjørne” med tanke på konstruksjon, utseende eller teknologi.

Dersom virksomheten har lokale distributører, salgsorganisasjoner eller forretningskontakter i de aktuelle landene, kan det være en god idé å involvere disse når dere vurderer flerspråklighet. Det er også lurt å rådføre seg med et oversettingsbyrå eller en språktjenestebedrift på et tidlig tidspunkt. Slik kan dere unngå mange fallgruver og få verdifulle tips om hva dere bør tenke på. Vi i bransjen har bred erfaring med og kompetanse på hvordan slike prosjekter bør organiseres for at de skal kunne gjennomføres mest mulig effektivt for alle parter.

I våre dager er det helt avgjørende å ha et godt digitalt utstillingsvindu mot omverdenen. Det kan være din første og eneste mulighet til å gjøre et godt inntrykk.

Siste blogginnlegg